Serce mi rośnie!

Z faktu, że wydałem książkę we własnym zakresie wynika mnóstwo pozytywów. Podstawowym jest ten, że mam do niej pełne prawa. Nikt nie ingerował w jej treść, nikt też nie może mi w związku z nią niczego nakazać czy zakazać. Mogę choćby oferować ją...

Read more